Vaaliohjelma

Kipinä on Ammattiliitto Loimun valtuustoryhmä, joka tähtää kaikille parempaan työelämään. Vain yhdessä tekemällä ja toisia kuuntelemalla voimme saada aikaan pysyvän muutoksen kaikille paremmasta työelämästä. Lue alta Kipinän vaaliteemoista.

Joustava työelämä – Joustava työelämä tekee motivoituneempia työntekijöitä ja kannustaa pysymään työuralla pidempään. Joustoja työelämään tarvitaan monesta syystä: opiskelu, perhe, oma tai läheisen sairastuminen ja toipuminen, pitkä työmatka sekä erilaisten työtehtävien tai persoonien tarpeet lähi- tai etätyölle. Haluamme tehdä työelämästä mielekästä ja joustavaa ihan kaikkien tarpeisiin ja tilanteisiin.

Muuttuva työelämä – Työelämä on murroksessa kun perinteinen samassa pisteessä tehtävä työ toimistoaikoina muuttuu. Koronaviruksen aiheuttama pandemia kiristi tahtia etätöihin siirtymisessä, jolloin monet jäivät vaille tukea ja turvaa, vaikka etätyöt ovat olleet teknisesti mahdollisia jo hyvin pitkään. Työergonomia, työterveyteen pääsy ja yksinäisyys lisääntyivät. Työntekijöiden oikeuksista tulee huolehtia myös työelämän muuttuessa enemmän etätyöpainotteiseksi. Loimun pitää olla tässä työssä mukana luomassa työntekijät huomioivia etätyökäytäntöjä. 

Mukautuva ammattiliitto – Ammattiliiton tarkoituksena palvella jäseniä aktiivisesti eli ennakoida työelämän muutoksia ja mukautua jäsenistön muuttuviin tarpeisiin. Ammattiliiton jäseninä on paljon myös muita kuin vakituisessa työsuhteessa olevia henkilöitä. Vakituisesti jatkuvien työsuhteiden ja työttömyyden välissä on paljon epäselvää aluetta. Näissä tilanteissa jäsenet opiskelijoista aloittaviin yrittäjiin, apurahan saajiin, omaishoitajiin ja perhevapaalta palaaviin, kohtaavat hyvin monimutkaisia keskeisesti toimeentuloon vaikuttavia tuki- ja verokysymyksiä. Näihin osaan tarvitaan ennakkoon koulutusta ja osaan asiantuntija-apua. Liiton tulee vastata myös näiden jäsenten tarpeeseen tuesta ja neuvonnasta sekä olla mukana purkamassa tukiviidakon solmuja.

Vastuullinen työelämä – Globaali ilmastokriisi vaikuttaa ihan kaikkeen toimintaan. Globaalissa tuotannossa on tärkeää tuoda tuotantoketjut läpinäkyviksi, niin ihmisoikeuksien kuin ympäristön takia. Etätöiden mahdollistaminen ja työmatkojen väheneminen ovat osa ilmastomyönteistä työelämää. Loimun jäsenistä löytyvät parhaat asiantuntijat rakentamaan juuri hiilineutraalia työelämää, jossa työnantajalla on myös vastuu yhteisen ympäristömme puolesta. Loimun tulee olla mukana ajamassa hiilineutraalia työelämää sekä jatkamassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. 

Osallistava Loimu – Loimun jäsenillä pitää olla avoimet ja reilut mahdollisuudet vaikuttaa Loimun toimintaan. Loimun yhdistyskenttä luo saavutettavampaa Loimua ja kehittää ammatti-identiteettiä. Loimun yhdistyskentän rinnalle tulee luoda matalan kynnyksen verkostotoimintaa. Yhteisöjä tulee kehittää entisestään, jotta jokainen Loimun jäsen voi löytää itselleen sopivan jäsenyhdistyksen tai verkoston. Matalan kynnyksen toimintaa tulee lisätä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: